Åpenhetsloven

Forretningside

ITM sin forretningsmodell er å levere totalløsninger innen borerør, foringsrør og produksjonsrør. I dette ligger alt fra anskaffelse/innkjøp av rør og tilleggsutstyr til materialadministrasjon, verkstedtjenester og utsendelse off-shore.

Gjennom et utvidet samarbeid med andre bedrifter i markedet skal ITM viderutvikle sitt nåværende konsept og søke å:

  • utvide «scope of work» for oljeselskap og boreoperatører
  • utforske nye forretningsmuligheter i samarbeid sentrale service selskaper
  • kontinuerlig forbedre vår management tjeneste i samarbeid med OCTG leverandører

Forståelse av vår leverandørkjede      

ITM har ulike leverandører fra store internasjonale selskaper til mindre lokale bedrifter, samtidig som vår leverandørkjede dekker flere sektorer. 

Med en risikobasert tilnærming gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger av leverandører. Som en del av vårt ledelsessystem følger vi opp leverandører gjennom revisjoner basert på kjente og potensielle risikoer knyttet til aktiviteter, opprinnelsesland og produkter.

Leveregler for leverandører

Våre krav til leverandører er beskrevet i ITM sine politikkdokumenter og omfatter blant annet helse, miljø og sikkerhet

ITM forventer det samme av leverandører og forretningsforbindelser som vi forventer av oss selv og vi forventer ansvarlig forretningsførsel.

Kontroll

For å sikre at våre leverandører følger våre verdier/leveregler for leverandører gjennomfører vi revisjoner og oppfølgingsmøter med våre leverandører ved behov.

Kontaktsskjema vedr. åpenhet