Digitalisering

ITM har gjennom flere år hatt fokus på digitalisering av interne prosesser for å drive mer effektivt og i så måte øke kapasiteten i produksjonen.

Tag Hub ble i 2013 implementert som et sporingssystem med den hensikt at produkter som ble levert til ITM enkelt kunne finnes igjen på lager/uteområder gjennom å bruke QR-koder på produktene.

Etter hvert ble Tag Hub også tatt i bruk i produksjonsprosessene slik at produkter enkelt kan følges gjennom de mange operasjonene som skal gjennomføres fra start til ferdig produkt. Ved å skanne produktene kan arbeiderne finne nøyaktig status på produktet og hva som er neste operasjon. Dynamiske lister med prioriteringer genereres “live” og arbeiderne flytter og bearbeider produktene i henhold til disse listene.

Det siste året har det blitt jobbet aktivt med å skreddersy Tag Hub opp mot hele produksjonsprosessen med den hensikt at Tag Hub blir et 100% produksjonsstyringsverktøy, hvor planlegging, operasjoner, ruter etc. blir registrert.

Bruken av Tag Hub og QR-koder gir ITM sine kunder en unik mulighet til å kunne hente informasjon om produktet og dets livssyklus ved å scanne QR-koden. All relevant informasjon og sertifikater vil kunne gjøres synlig for den enkelte kunde. Dette vil kunne forenkle kundens varemottak og logistikk i eget hus, samt på offshore-lokasjoner. Papirer som følger varen er ikke lenger nødvendig. Tag Hub gjør det mulig å få informasjon om produktet uansett hvor på kloden en befinner seg.

Gjennom digitalisering kan ITM også tilby å ivareta kunders behov for lagerhåndtering, dokumentasjonshåndtering etc.

Ta kontakt for nærmere informasjon og demonstrasjon av hvor langt ITM har kommet i digitaliseringsprosessen!