ITM er i dag et ledende selskap innen maskineringstjenester som tilbyr reparasjon og vedlikehold av alle typer rør og tilbehør (OCTG), samt nyproduksjon av nedihullsutstyr.
Selskapet har 60+ ansatte fordelt på de to lokasjonene i Tananger og Florø. ITM er i dag eid av DNB ASA.

Selskapets historie

ITM (I.O.S Tubular Management) ble grunnlagt i 1994 som et utspring fra I.O.S Oiltools.  ITM hadde da en kontrakt med BP Norge for koordinering, styring og kontroll (management) av forings- og produksjonsrør, samt tjenester og aktiviteter knyttet til dette. Selskapet var da eid av I.O.S AS og Nissho Iway Europe.

I år 2000 overtok ITM de tekniske verkstedene til NorSea som en konsekvens av at maskinering var en av hovedaktivitetene i “Tubular Management”, samt at det ikke var en

kjerneaktivitet for NorSea. Ved overdragelsen kom NorSea inn på eiersiden og ITM var da eid av I.O.S AS, Nissho Iway Europe og NorSea. Ved denne transaksjonen hadde ITM verksteder i Kristiansund, Florø, Ågotnes og Tananger.

Samme år ble også maskiner og ansatte i Wold Maskinering AS overført til ITM som en styrking av produktspekteret innen gjenging og maskinering.

Som en følge av avsluttede rør-kontrakter og endring i markedet ble Nissho Iway Europe sine aksjer overdratt til I.O.S AS og NorSea i 2003.

I 2007 ble ITM solgt til Breimyra Invest og selskapet ble innlemmet i Aarbakke Group. Denne gruppen var gjennom store markedsendringer og i 2013 ble ITM, som et av de siste selskapene i gruppen, solgt til Bandak Group.

I 2008 ble avdelingen i Kristiansund avviklet, og i 2014 ble avdelingen på Ågotnes avviklet. Begge på grunn av sviktende marked.

I 2016 ble Bandak Group slått konkurs som følge av nedgang i markedet. I den prosessen ble ITM overdratt til DNB ASA, som nå er eier av ITM.